40
 

Test

6. Ünite / CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
  • Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
  • Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.
  • Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.
  • Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.