40
 

Test

3. Ünite / MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.