40
 

Test

5. Ünite / İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.
  • İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.
  • Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
  • Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.