40
 

Test

10. Ünite / SÖZEL MANTIK / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (yazma)
  • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Metnin içeriğini yorumlar.
  • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
  • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.