40
 

Test

7. Ünite / PARAGRAFTA ANLAM / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  • Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
  • Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
  • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
  • Metinler arasında karşılaştırma yapar.