40
 

Test

3. Ünite / KUVVET VE ENERJİ / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
  • Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
  • Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.