40
 

Test

2. Ünite / HÜCRE VE BÖLÜNMELER / Hücre / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
  • Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
  • Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.