40
 

Test

4. Ünite / SAF MADDE VE KARIŞIMLAR / 5. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
  • Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
  • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
  • Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
  • Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
  • Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  • Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.