40
 

Test

4. Ünite / SAF MADDE VE KARIŞIMLAR / 4. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
  • Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
  • Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  • Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
  • Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.