40
 

Test

4. Ünite / SAF MADDE VE KARIŞIMLAR / 3. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
  • Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  • Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
  • Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
  • Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
  • Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.