40
 

Test

4. Ünite / SAF MADDE VE KARIŞIMLAR / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
  • Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  • Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
  • Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
  • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.