40
 

Test

4. Ünite / SAF MADDE VE KARIŞIMLAR / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
  • Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
  • Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
  • Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.
  • Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
  • Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.