40
 

Test

2. Öğrenme Alanı: KÜLTÜR VE MİRAS / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika
Ücretsiz Test


Kazanımlar

  • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
  • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.