40
 

Test

3. Ünite / AHLAKİ DAVRANIŞLAR / 3. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
  • Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
  • Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
  • Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  • Felak suresini okur, anlamını söyler.