40
 

Test

4. Ünite / CÜMLEDE ANLAM / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. (yazma)
  • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. (yazma)
  • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.