40
 

Test

2. Ünite / HAC VE KURBAN / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
  • Haccın yapılışını özetler.
  • Umre ibadeti ve önemini açıklar.
  • Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
  • Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  • En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.