40
 

Test

1. Öğrenme Alanı: BİREY VE TOPLUM / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika
Ücretsiz Test


Kazanımlar

  • Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
  • İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.