40
 

Test

1. Ünite / MELEK VE AHİRET İNANCI / 2. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
  • Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
  • Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
  • Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
  • Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
  • Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  • Nâs suresini okur, anlamını söyler.