40
 

Test

7. Ünite / Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
  • Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.
  • İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
  • Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.