40
 

Test

4. Ünite / ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE / 4. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.