40
 

Test

3. Ünite / SÖZCÜKTE ANLAM / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  • Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
  • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.