40
 

Test

1. Ünite / FİİLLER VE ANLAM ÖZELLİKLERİ / 1. Test

7. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. (Fiil çekim ekleri)
  • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
  • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
  • Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.