40
 

Test

7. ÜNİTE / MÜCADELE TESTİ

8. Sınıf
12 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Topraklamayı açıklar.
  • Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
  • Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
  • Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
  • Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar
  • Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir.
  • Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir