40
 

Test

7. ÜNİTE / KAZANIM TESTİ

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
  • Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
  • Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
  • Topraklamayı açıklar.
  • Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
  • Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.