40
 

Test

7. ÜNİTE / ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER / TEST 2

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
  • Topraklamayı açıklar.
  • Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
  • Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
  • Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.