40
 

Test

6. ÜNİTE / KAZANIM TESTİ

8. Sınıf
20 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.
  • Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  • Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
  • Canlılarda solunumun önemini belirtir
  • Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.
  • Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
  • Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
  • Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.