40
 

Test

7. Ünite / AKIL YÜRÜTME / 2. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
  • Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
  • Metnin içeriğini yorumlar.
  • Bir işiişlem basamaklarına göre yazar
  • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
  • Metindeki yardımcı fikirleri belirler
  • Yazdıklarını düzenler.
  • Metnin konusunu belirler.