40
 

Test

7. Ünite / AKIL YÜRÜTME / 4. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Metnin içeriğine uygun başlık belirler
 • Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Grafik tablo ve çizelgelerde sunulan bilgileri yorumlar
 • Grafik tablo ve çizelgelerde sunulan bilgileri yorumlar