40
 

Test

6. Ünite / Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
  • Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
  • Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.