40
 

Test

6. Ünite / GÖRSEL OKUMA / 4. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Amaç-sonuç)
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar
 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Grafik tablo ve çizelgelerde sunulan bilgileri yorumlar
 • Bir işiişlem basamaklarına göre yazar