40
 

Test

4. Ünite / HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ / 5. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
  • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.