40
 

Test

3. Ünite / DİN VE HAYAT / 7. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
  • İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
  • Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
  • Asr suresini okur, anlamını söyler.