40
 

Test

5. Ünite / Demokratikleşme Çabaları / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
  • Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
  • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.