40
 

Test

6. ÜNİTE / SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
  • Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
  • Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.
  • Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
  • Sürdürülebilir Kalkınma