40
 

Test

1. Ünite / KADER İNANCI / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
  • İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
  • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
  • Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular