40
 

Test

6. ÜNİTE / MADDE DÖNGÜLERİ - TEST 1

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
  • Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
  • Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.
  • Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.