40
 

Test

3. Ünite / CEBİRSEL İFADELER ve ÖZDEŞLİKLER / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  • Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  • Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.