40
 

Test

2. Ünite / DNA VE GENETİK KOD / Mücadele Testi

8. Sınıf
11 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar
  • Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar
  • Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır
  • Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur
  • Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar
  • Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur
  • Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir