40
 

Test

3. Ünite / BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar
  • “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
  • Bir olaya ait olası durumları belirler.