40
 

Test

1. Ünite / KADER İNANCI / 7. Test

8. Sınıf
10 Soru
10 dakika


Kazanımlar

  • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
  • İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
  • Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
  • Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular
  • Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  • Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.