40
 

Test

3. Ünite / CÜMLEDE ANLAM / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Metindeki yardımcı fikirleri belirler
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Metindeki anlatım biçimlerini belirler
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Amaç-sonuç)
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Metnin konusunu belirler.
 • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.