40
 

Test

3. Ünite / CÜMLEDE ANLAM / 2. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
  • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
  • Yazdıklarını düzenler.
  • Metindeki anlatım biçimlerini belirler
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.