40
 

Test

3. Ünite / CÜMLEDE ANLAM / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar
 • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.