40
 

Test

5. Ünite / CÜMLENİN ÖGELERİ / 2. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Cümlenin ögelerini ayırt eder.(Özne-yüklem)
  • Yazdıklarını düzenler.
  • Cümlenin ögelerini ayırt eder.
  • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
  • Cümlenin ögelerini ayırt eder.(Zarf tamlayıcısı)
  • Cümlenin ögelerini ayırt eder.(Bli-Bsiz nesne)
  • Cümle türlerini tanır.(Devrik ve kurallı)
  • Metinle ilgili sorular sorar.
  • Metinler arası karşılaştırma yapar.