40
 

Test

5. Ünite / CÜMLENİN ÖGELERİ / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Cümlenin ögelerini ayırt eder.(Özne-yüklem)
 • Cümlenin ögelerini ayırt eder.(Bli-Bsiz nesne)
 • Cümlenin ögelerini ayırt eder.(Zarf tamlayıcısı)
 • Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
 • Deyim atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Cümle türlerini tanır.(Fiil ve isim cümlesi)
 • Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
 • Cümlenin ögelerini ayırt eder.
 • Cümlenin ögelerini ayırt eder.
 • Cümle türlerini tanır.(Olumlu, olumsuz cümle)
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar