40
 

Test

4. Ünite / PARAGRAFTA ANLAM / 4. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Metnin konusunu belirler.
 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metindeki yardımcı fikirleri belirler
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Metindeki anlatım biçimlerini belirler
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.