40
 

Test

2. Ünite / DNA VE GENETİK KOD / Mutasyon Modifikasyon ve Adaptasyon

8. Sınıf
9 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
  • Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur
  • Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
  • Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar