40
 

Test

4. Ünite / PARAGRAFTA ANLAM / 1. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

 • Metnin konusunu belirler.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Metindeki yardımcı fikirleri belirler
 • Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Okuduğu metinlerdeki hikaye unsurlarını belirler
 • Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)