40
 

Test

1. Ünite / SÖZCÜKTE ANLAM / 3. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika


Kazanımlar

  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
  • Metinler arası karşılaştırma yapar.
  • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  • Metnin içeriğini yorumlar.
  • Metnin konusunu belirler.
  • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.