40
 

Test

1. Ünite / SÖZCÜKTE ANLAM / 2. Test

8. Sınıf
10 Soru
20 dakika
Ücretsiz Test


Kazanımlar

 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Deyim atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler
 • Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.(Öznel-nesnel)
 • Bir işi işlem basamaklarına göre yazar
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Metnin ana fikrini ana duygusunu belirler.